Ανακαίνιση κατοικίας: Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 1.600 ευρώ - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ανακαίνιση κατοικίας: Πώς θα κερδίσετε έκπτωση φόρου έως 1.600 ευρώΑνακαινίσατε ή επισκευάσατε την κατοικία σας το 2023; Τότε, στο εκκαθαριστικό της φετινής φορολογικής δήλωσης θα διαπιστώσετε ότι ο φόρος εισοδήματος θα είναι «κουρεμένος» έως και 1.600 ευρώ. Όμως, για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να είχατε εξοφλήσει με ηλεκτρονικό χρήμα τις εργασίες επισκευής του ακινήτου και να έχετε στα χέρια σας τα νόμιμα παραστατικά.

Για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων που έγιναν έως και 31 Δεκεμβρίου 2023 η έκπτωση φόρου κατανέμεται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους των επιλέξιμων δαπανών για τη λήψη των υπηρεσιών, με ανώτατο συνολικό όριο δαπανών τα 16.000 ευρώ. Έτσι, το μέγιστο ποσό έκπτωσης διαμορφώνεται, συνεπώς, συνολικά στα 6.400 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος δαπάνησε 5.000 ευρώ μέσα στο 2023 για την ανακαίνιση του σπιτιού του, τότε θα γλιτώσει φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους 2.000 ευρώ (5.000Χ40%), ποσό το οποίο επιμερίζεται σε τέσσερα χρόνια: 500 ευρώ αφαιρούνται από το εκκαθαριστικό του 2024, 500 ευρώ από το εκκαθαριστικό του 2025, 500 ευρώ από τον λογαριασμό του 2026 και άλλα 500 ευρώ από το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2027. Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες, και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες υλικών.


Τι άλλαξε

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, το φορο-μπόνους ενισχύθηκε και οι φορολογούμενοι που προχωρούν σε ανακαίνιση ή επισκευή ακινήτων θα κερδίζουν μεγαλύτερη έκπτωση φόρου που μπορεί να φθάνει έως 3.200 ευρώ το χρόνο για πέντε χρόνια. 

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών.


Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύσει η έκπτωση είναι:

► Η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) , στα οποία θα αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η διεύθυνση του ακινήτου.

► Η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (κάρτες, POS, e-banking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.ά.).

► Δικαιούχοι της έκπτωσης είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, με την προϋπόθεση να το χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.