Νέα επιχειρηματικότητα: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για πρόγραμμα με επιχορήγηση – Οι ωφελούμενοι - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Νέα επιχειρηματικότητα: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για πρόγραμμα με επιχορήγηση – Οι ωφελούμενοι


Την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων του προγράμματος νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία. 


Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 01/01/2022 έως και 16/10/2023, πρώην άνεργοι ηλικίας 30- 55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου.


Η επιχορήγηση

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14,8 χιλ. ευρώ και καταβάλλεται ως εξής:
➛1η δόση 4 χιλ. ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
2η δόση 5,4 χιλ. ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα
3η δόση 5,4 χιλ. ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
εδώ https://www.ependyseis.gr

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 28,12 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.


Κατανομή προϋπολογισμού

Όπως προαναφέρθηκε, η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 28,12 εκατ. ευρώ, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, ήτοι τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας: 
1.420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 21,016 εκατ. ευρώστις 

Περιφέρειες Μετάβασης (πλην Στερεάς Ελλάδας), ήτοι τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης: 
420 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 6,216 εκατ. ευρώστην

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 
60 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 888 χιλ. ευρώ.


newsbeast.gr