Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων (CD) σε υποψηφίους - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Διάθεση αντιτύπων εκλογικών καταλόγων (CD) σε υποψηφίους
//Ανακοίνωση Δήμου Θέρμης 


Στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα στη διαδρομή:

Αποκ. Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση / Θεσμικά Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Δήμων / Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2023 / Ενδιαφέρει τους Υποψηφίους

αναρτήθηκε η εξής ανακοίνωση για τους υποψηφίους των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών:

Με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου μπορείτε να υποβάλετε αίτημα χορήγησης εκλογικών καταλόγων αποκλειστικά για εκλογική χρήση (παρ.4 άρθρο 23 του π.δ.26/2012) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής https://catalogcopies.ypes.gov.gr/

Μπορείτε να αιτείσθε παράβολα μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στο : https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Οι τιμές των παραβόλων έχουν καθοριστεί με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών [22556/4.4.2022], η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [1753 Β’ /11.4.2022]

Οι τιμές έχουν καθοριστεί ως εξής:
Είκοσι (20) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Δήμο, και
Εξήντα (60) ευρώ (€) για τους καταλόγους ανά Περιφέρεια

Αφού εκδώσετε το παράβολο για τον Φορέα Υπουργείο Εσωτερικών, εισέρχεσθε σε οποιαδήποτε τράπεζα και μέσω web banking το πληρώνετε.

Κατόπιν εισέρχεσθε στην εφαρμογή https://catalogcopies.ypes.gov.gr/ και υποβάλλετε την Αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία δηλώνετε τον αριθμό παράβολου.