«Δίκτυο Δημοκρατικών Σχολείων: Μαζί με την σχολική κοινότητα για την αντιμετώπιση της βίας» στο Δήμο Θέρμης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

«Δίκτυο Δημοκρατικών Σχολείων: Μαζί με την σχολική κοινότητα για την αντιμετώπιση της βίας» στο Δήμο Θέρμης


// Ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης


Ο Δήμος Θέρμης και η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού συνεχίζουν με συνέπεια το έργο τους στην ενδυνάμωση των νέων για την ενεργή συμμετοχή τους στα δρώμενα του τόπου τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ίδρυση και τη λειτουργία του θεσμού του Συμβουλίου Νέων του Δήμου από το 2020. 

Στην ίδια κατεύθυνση και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη του τη βία που ολοένα και αυξάνεται στα σχολεία, ο Δήμος Θέρμης φιλοδοξεί να δημιουργήσει θεσμούς, όπως ένα Δίκτυο Δημοκρατικών σχολείων στο Δήμο, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων θα επικοινωνούν, θα ανταλλάσσουν απόψεις και θα μπορούν να γίνουν μέρος της λύσης, μέσα από τα όργανα που διαθέτουν, δηλαδή τα συμβούλιά τους.

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών μέσα από την εκπαίδευσή τους σε αποδοτικές συναντήσεις και συμπεριληπτικούς τρόπους λήψης αποφάσεων, όπου όλες οι φωνές ισότιμα μπορούν να ακουστούν και να συμπεριληφθούν στις αποφάσεις. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο 1ο Γυμνάσιο Μίκρας και ήδη οι μαθητές και οι μαθήτριες το έχουν αγκαλιάσει με την ενεργή συμμετοχή τους στα εργαστήρια.

Το πρόγραμμα αυτό δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν δεν υπήρχε η συμμετοχή και η υποστήριξη της διοίκησης και των εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου Μίκρας, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που είχε ζητήσει μία τέτοια πρωτοβουλία καθώς και τη διάχυσή της στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου.

Οι σχολικές κοινότητες χρειάζονται υποστήριξη στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και των εξαρτήσεων και, ως επόμενο βήμα, στη διαμόρφωση του σχολείου που επιθυμούν. 

Το Δίκτυο για τα Δημοκρατικά Σχολεία θα αποτελέσει τον καινοτόμο θεσμό που θα αγκαλιάσει και θα διασφαλίσει αυτές τις διαδικασίες και ο Δήμος Θέρμης μέσα από το δικό του θεσμικό ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων θα βάλει τις βάσεις και θα υποστηρίξει μία τέτοια καινοτομία.