Γάμος, Σύμφωνο συμβίωσης, Χωρισμός: Τι αλλάζει στο ασφαλιστήριο - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Γάμος, Σύμφωνο συμβίωσης, Χωρισμός: Τι αλλάζει στο ασφαλιστήριο


Γάμος, διαζύγιο, σύμφωνο συμβίωσης, ανάδοχη οικογένεια... Τι προβλέπουν οι όροι στα ασφαλιστήρια υγείας για βασικούς και αναπληρωματικούς θεσμούς του Οικογενειακού Δικαίου;


Οι ασφαλιστικές εταιρείες προβλέπουν την προσθήκη εξαρτώμενων μελών στα συμβόλαια υγείας. Μπορούν να το πράξουν κατά την υπογραφή της σύμβασης είτε με μια πρόσθετη πράξη έπειτα, όπως στην περίπτωση απόκτησης ενός παιδιού ενώ το συμβόλαιο «έτρεχε» ήδη. Ποια πρόσωπα όμως μπορούν να ενταχθούν στο συμβόλαιο ως καλυπτόμενα/εξαρτώμενα μέλη;

Σύντροφοι και σύζυγοι

Στα ασφαλιστήρια υγείας όπως και ζωής ως εξαρτώμενο μέλος αναφορικά με τους συντρόφους μπορεί να οριστεί «αποκλειστικά ο/η νόμιμος σύζυγος του ασφαλισμένου». Δεδομένου πως το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί μια συμβολαιογραφική πράξη με την οποία δύο ενήλικες, ετερόφυλοι ή ομόφυλοι, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα συμφωνούν και καθορίζουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους (κοινωνικά, ασφαλιστικά, κληρονομικά) όπως συμβαίνει και στους συζύγους, η ένταξη του ενός στο ασφαλιστήριο του άλλου ως εξαρτώμενο μέλος επιτρέπεται.

Χαρακτηριστικά, σε συμβόλαιο μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας, ορίζεται ρητώς η υποχρέωση του συμβαλλόμενου να την ενημερώσει σε περίπτωση διαζυγίου είτε λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, εφόσον είχε συμπεριλάβει ως εξαρτώμενο μέλος τον/τη σύζυγο ή το πρόσωπο που σύναψαν μαζί σύμφωνο συμβίωσης.

Το παραπάνω παράδειγμα απαντά και στο τι προβλέπεται σε περίπτωση χωρισμού. Ειδικότερα, το διαζύγιο και η λύση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης θα σημάνουν το τέλος παροχής ασφάλισης για τον/την εξαρτώμενο/η σύζυγο ή σύντροφο 30 ημέρες μετά τα επίσημα έγγραφα. Οι τελευταίοι ωστόσο έχουν τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισής τους με ατομικό συμβόλαιο, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας (ιατρικός έλεγχος) και με τις ίδιες καλύψεις, δεδομένου ότι η εταιρεία διαθέτει ακόμα τη δεδομένη χρονική στιγμή το ίδιο πρόγραμμα ή πρόγραμμα με παρόμοιους όρους και παροχές. 

Τα ενδιαφερόμενα μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν στην έγγραφη αίτηση προς την εταιρεία εντός αποκλειστικής προθεσμίας όπως 30 ημερών από το διαζύγιο και τη λύση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

Παιδιά, υιοθεσία και αναδοχή

Ως εξαρτώμενα μέλη μπορούν να συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο υγείας και τα παιδιά του ασφαλισμένου ή τα τέκνα όπως αναγράφουν κάποια συμβόλαια. Η κάλυψή τους ισχύει συνήθως μέχρι τη συμπλήρωση ενός ορισμένου έτους ηλικίας όπως του 20ού με δυνατότητα επέκτασης για πέντε ακόμα έτη σε περίπτωση που σπουδάζουν, ενώ το κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδό τους στο πρόγραμμα ορίζεται ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου.

Υπάρχουν συμβόλαια που αναφέρουν ρητώς ότι εξαρτώμενο μέλος μπορεί να είναι το «νόμιμα υιοθετηθέν ή που νόμιμα αναγνωρίστηκε από τον ασφαλισμένο» παιδί. Η υιοθεσία «είναι η νομική πράξη με την οποία ένα παιδί αποκτά ως προς την θετή του οικογένεια την ίδια νομική σχέση που έχει κάθε παιδί με την βιολογική του οικογένεια» σύμφωνα με τον ορισμό στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρόσβαση και ενημέρωση όλων των πολιτών σε ζητήματα που σχετίζονται με το παιδί.

 Τι συμβαίνει όμως με όσους επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς και να συμπεριλάβουν το παιδί στο νοσοκομειακό τους πρόγραμμα;

Σύμφωνα πάλι με την πλατφόρμα, η ανάδοχη οικογένεια θα «διασφαλίσει την ομαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη σε οικογενειακό περιβάλλον και την αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας» του παιδιού που δεν είναι δυνατόν να ζει στην βιολογική του οικογένεια για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να παύει η σχέση του με την φυσική οικογένεια. Το παιδί διατηρεί το αρχικό του επώνυμο και τη γονική μέριμνα μπορεί να έχουν οι φυσικοί ή οι ανάδοχοι γονείς είτε φορείς παιδικής προστασίας κατά περίπτωση.

Στο Άρθρο 12 για τις «Παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς» του Ν. 4538/2018 (ΦΕΚ A 85 – 16.05.2018) για «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις», αναφέρεται ότι: «Ο ανήλικος που τοποθετείται σε ανάδοχο γονέα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον ασφαλιστικό φορέα του αναδόχου γονέα.Σε περίπτωση έλλειψης ασφάλισης αυτού, ο ανήλικος καλύπτεται υγειονομικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στην υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. […] Η εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα μετά από αίτηση του ανάδοχου γονέα αρχίζει για τη μεν περίπτωση των αναδοχών με οριστική δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη από την ημέρα έκδοσης αυτής, για δε τις περιπτώσεις αναδοχών με τη σύναψη σύμβασης από την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης του φορέα εποπτείας προς τον ασφαλιστικό φορέα, όπου αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της αναδοχής.».

Επειδή η αναδοχή δεν είναι ακόμα διαδεδομένη στη χώρα και δεν έχουν τύχει συχνά τέτοιες περιπτώσεις, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς μας απάντησαν ότι βάσει των παραπάνω και εφόσον προβλέπεται αυτή η διαδικασία για την ασφάλιση του παιδιού, η ασφαλιστική εταιρεία θα δεχθεί τη συμπερίληψή του ως εξαρτώμενου μέλους στο ασφαλιστήριο του ανάδοχου γονέα. Ωστόσο, θα πρέπει να ενημερωθείτε από την εταιρεία σας.

Protothema.gr