12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών 2022 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

12 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών 2022Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-τριών εορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτικής (International Council of Nurses) και αποτελεί την ελάχιστη πράξη ηθικής ανταμοιβής στο έργο και την προσφορά των Νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο.
Η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε τον καθοριστικό και ουσιαστικό ρόλο των Νοσηλευτών στη διαχείριση και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας σε όλο τον κόσμο. 

Οι Νοσηλευτές σε όλη την διάρκεια της πανδημίας, με αυτοθυσία, επιστημονικότητα και ανθρωπισμό εργάζονται αδιάλειπτα παρέχοντας υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένη και ασφαλή νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς σε όλα τα πεδία παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το φετινό θέμα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή, σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών ICN (www.icn.ch) είναι:
Νοσηλευτές: μια φωνή που καθοδηγεί. Επενδύστε στη Νοσηλευτική και σεβαστείτε το δικαίωμα για εξασφάλιση Παγκόσμιας Υγείας. Δώστε έμφαση στην ανάγκη να προστατευτεί και να υποστηριχθεί το επάγγελμα του νοσηλευτή, προκειμένου να ενδυναμωθούν τα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο.
Η υπάρχουσα παγκόσμια έλλειψη Νοσηλευτικού προσωπικού συνεχίζει να αποτελεί μείζονα πρόκληση για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων υγείας. Χρειάζεται μια σοβαρή και ρεαλιστική επένδυση στο νοσηλευτικό επάγγελμα προκειμένου να διασφαλιστεί η Παγκόσμια Υγεία. 

Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλιστούν και να προστατευτούν τα εργασιακά δικαιώματα, η ασφάλεια και η ευημερία των νοσηλευτών, να αναπτυχθούν τα συστήματα υγείας με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων και των κοινωνιών τώρα και στο μέλλον.Η Πρόεδρος του ICN Dr Pamela Cipriano είπε:
Οι νοσηλευτές έχουν υποφέρει τρομερά καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Έχουν εκτεθεί άσκοπα στον ιό, αντιμετώπισαν επιθέσεις από το κοινό, υπέφεραν από ακραίο φόρτο εργασίας και συνεχίζουν να αμείβονται και να υποτιμούνται. Εάν οι κυβερνήσεις συνεχίσουν να αναβάλλουν τις επενδύσεις στο εργατικό δυναμικό της υγείας, θα είναι εις βάρος των συστημάτων υγείας παντού. Δεν υπάρχει υγεία χωρίς εργατικό δυναμικό υγείας!

«Οι μελέτες της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών που συλλέγουμε απεικονίζουν την απίστευτη δουλειά των νοσηλευτών και το θέμα μας για το 2022 θα συνεχίσει να προωθεί τη νοσηλευτική εργασία και να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των νοσηλευτών σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη συμμετοχή στις αποφάσεις.