Άυλο συναινετικό διαζύγιο: Σε εφαρμογή η έκδοσή του - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Άυλο συναινετικό διαζύγιο: Σε εφαρμογή η έκδοσή του


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με την ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr– ΕΨΠ).
Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω μιας εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενες πλευρές αποφεύγουν τα δικαστήρια και μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου μπορούν να λύσουν ηλεκτρονικά τον γάμο.

Επιγραμματικά τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην απόφαση και η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

1. Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ)

2. Είσοδος στην εφαρμογή και εκκίνηση διαδικασίας

3. Δημιουργία νέας υπόθεσης

4. Άντληση στοιχείων από Μητρώο Πολιτών

5. Εισαγωγή τελικού σχεδίου συμφωνητικού

6. Επιβεβαίωση στοιχείων και αναμονή επιβεβαίωσης από αντίδικο δικηγόρο

7. Αναμονή επιβεβαίωσης συζύγων

8. Παρέλευση προθεσμίας

9. Είσοδος συμβολαιογράφου

10. Υπογραφή τελικής πράξης

11. Ολοκλήρωση διαδικασίας

12. Πνευματική λύση του γάμου

13. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας

14. Έναρξη ισχύος