Πώς γίνεται η διασωλήνωση; Πότε γίνεται και ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές ; - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Πώς γίνεται η διασωλήνωση; Πότε γίνεται και ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές ;


 Η πιο σοβαρή μορφή της COVID-19 είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία απαιτεί διασωλήνωση και σχετίζεται με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.
Η πνευμονική λοίμωξη από τον κορωνοϊό μπορεί να εξελιχθεί σε σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζουν η φλεγμονή και η υπερδραστηριοποίηση των ουδετερόφιλων.

Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι μια ιατρική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στο νοσοκομείο με την τοποθέτηση λαρυγγοσκόπιου διασωλήνωσης και μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ζωές. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της καρδιακής ανακοπής όταν επίκειται αναπνευστική ανεπάρκεια και απαιτείται εμπειρία από τον γιατρό. Είναι μια ιατρική τεχνική με πολλούς αιώνες παρουσίας, αφού για πρώτη φορά έγινε στην αρχαία Αίγυπτο.

Πώς γίνεται η διασωλήνωση
Η διασωλήνωση γίνεται με το λαρυγγοσκόπιο διασωλήνωσης, με τη βοήθεια του οποίου εισάγεται ένας ειδικός σωλήνας μέσω του στόματος στην τραχεία, ώστε να υπάρχει ροή αέρα από και προς τους πνεύμονες. Για να γίνει αυτό, πρέπει ο ασθενής να έχει απώλεια συνείδησης, κάτι που επιτυγχάνεται με τη χρήση αναισθησιολογικών φαρμάκων, τα οποία προκαλούν φαρμακευτικό κώμα.


Πότε πρέπει να γίνεται διασωλήνωση
Η ανάγκη για διασωλήνωση μπορεί να είναι άμεση, όπως στην περίπτωση της καρδιακής ανακοπής, επιτακτική, όπως όταν επίκειται αναπνευστική ανεπάρκεια, ή επείγουσα, όταν το επίπεδο συνείδησης του ασθενούς είναι μειωμένο. 
 Η διασωλήνωση ενδείκνυται στην αναισθησία πριν από τις χειρουργικές επεμβάσεις, στις βαριές αναπνευστικές παθήσεις, στην καρδιακή ανακοπή και σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 
Επίσης, είναι απαραίτητη, όταν ο ασθενής είναι σε κώμα καθώς και στην απόφραξη των αεροφόρων οδών, όπως στο οίδημα λάρυγγα και το λαρυγγοσπασμό σε περιπτώσεις αλλεργιών. Συχνά, γίνεται διασωλήνωση και σε νεογνά στην περίπτωση ασφυξίας κατά τον τοκετό.


Πιθανές επιπλοκές
Δυσκολίες στην επιτυχή έκβαση της διασωλήνωσης μπορούν να παρουσιαστούν αν το λαρυγγοσκόπιο διασωλήνωσης δεν μπορεί να εισέλθει στην τραχεία λόγω όγκου ή ξένου σώματος στο στόμα ή τον φάρυγγα, λοιμώξεων της επιγλωττίδας, τραύματος ή ανατομικών ανωμαλιών στην περιοχή. 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων η διαδικασία δεν έχει σημαντικές επιπλοκές, αν γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο ιατρό. Σπάνιες επιπλοκές μπορεί να είναι κακώσεις των δοντιών ή των χειλιών, καρδιακές αρρυθμίες, υπόταση ή υπέρταση και κακώσεις λάρυγγα, φάρυγγα, τραχείας, οισοφάγου ή φωνητικών χορδών.