Οι διαθέσιμες θέσεις κάλυψης μόνιμου προσωπικού στο δήμο Θέρμης μέσω μετάταξης - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Οι διαθέσιμες θέσεις κάλυψης μόνιμου προσωπικού στο δήμο Θέρμης μέσω μετάταξηςΜε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών γίνεται γνωστό ότι αναρτήθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου 2021 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των υποβληθέντων αιτημάτων.
Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, έως και τις 28 Νοεμβρίου 2021.Οι κλάδοι και το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων στο δήμο Θέρμης βρίσκονται στα ακόλουθα δύο επισυναπτόμενα αρχεία.Δεν υπάρχουν σχόλια