Ο Δήμος Θέρμης ανάμεσα στους Δήμους που επιχορηγούνται για να ξεπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Ολοι οι πίνακες. - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Ο Δήμος Θέρμης ανάμεσα στους Δήμους που επιχορηγούνται για να ξεπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Ολοι οι πίνακες.


Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας επιχορήγησης ΟΤΑ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
Όπως προκύπτει από τη σχετική Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 9η Νοεμβρίου, το συνολικό ποσό ανήλθε σε 139.264.911,20 ευρώ, ενώ για τον Δήμο Θέρμης αντιστοιχεί το ποσό των 120.381,20€

Το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων ποσών κατά τα έτη 2020 – 2021 είναι:

- για 166 Δήμους: 129.531.753,00 €,

- για μία Περιφέρεια: 1.880.828,64 €,

- για τρία Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ: 7.852.329,56 €.Οι Πίνακες με τα ποσά ανά ΟΤΑ:Ολη η απόφαση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια