Η Κοινότητα Νέου Ρυσίου προτίθεται να συγκροτήσει ομάδα εθελοντισμού. - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Η Κοινότητα Νέου Ρυσίου προτίθεται να συγκροτήσει ομάδα εθελοντισμού.


//Aνακοίνωση

Η Κοινότητα Νέου Ρυσίου προτίθεται να συγκροτήσει ομάδα εθελοντισμού.

Πρώτο βήμα είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Όσοι ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν στην ομάδα, παρακαλώ να στείλουν mail στο "dimitriadisgeorgios63@yahoo.gr", αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ηλικία, mail και τηλέφωνο.

Αν υπάρχει συμμετοχή και ενδιαφέρον θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.
Δεν υπάρχουν σχόλια