Θέρμη: Προσλήψεις στη ΔΕΠΠΑΘ - Δείτε ειδικότητες - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Θέρμη: Προσλήψεις στη ΔΕΠΠΑΘ - Δείτε ειδικότητες

 

ΑΣΕΠ: 120 άτομα Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού και καλλιτεχνικό διευθυντή ζητά ο Δήμος Θέρμης.
Πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των δράσεων των Διευθύνσεων Ωδείου, Χορού, Θεάτρου, Εικαστικών και των Κ.Δ.Α.Π. της Δημοτικής Επιχείρησης κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, συνολικού αριθμού εκατόν είκοσι (120) ατόμων, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ή εννέα (9) μηνών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη, το έντυπο της αίτησης και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης www.deppath.gr ή να τα παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 13.00 μ.μ..

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης (από Τετάρτη 18/08/2021 έως Τρίτη 31/08/2021) στα γραφεία της Επιχείρησης ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. ή μέσω email στο deppath@thermi.gr τις παραπάνω προθεσμίες με καταληκτική ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής μέσω ταχυδρομείου (συστημένο) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, της αίτησης και των δικαιολογητικών, το εμπρόθεσμο της αίτησης ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός τη προαναφερόμενης προθεσμίας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/08/2021-31/08/2021.
 Δεν υπάρχουν σχόλια