Διαπλάτυνση του δρόμου Θέρμης Γαλατιστας - Η ανάρτηση της Κοινότητας Βασιλικών - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Διαπλάτυνση του δρόμου Θέρμης Γαλατιστας - Η ανάρτηση της Κοινότητας Βασιλικών//Κοινότητα Βασιλικών:

Έργο διαπλάτυνση δρόμου Θέρμης Γαλατιστας. 

Τοποθέτηση νέου αγωγού ύδρευσης 6000μ φ125 με θερμοκόλληση ώστε να υπάρχει καλύτερη πίεση, επάρκεια και αποφυγή βλαβών ύδρευσης σε Λακκια και στροφή Περιστερας. 

Η Κοινότητα Βασιλικών του Δήμου Θέρμης βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία και επαφή με τους επιβλέποντες μηχανικούς της αναδόχου εταιρείας. 

Σήμερα βρέθηκε και εκπρόσωπος της αρχαιολογικής υπηρεσίας για εποπτεία του έργου. 

Υπάρχει η ειδική σήμανση - Προσοχή στους οδηγούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια