Συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης σε συνέδριο για την ευαλωτότητα των ηλικιωμένων - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης σε συνέδριο για την ευαλωτότητα των ηλικιωμένων
Στο συνέδριο της Πανρωσικής Ένωσης Κοινωνικών Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Λειτουργών Ρωσίας – “SSOPiR” με θέμα “Η ευαλωτότητα των ηλικιωμένων: Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην βοήθεια και την υποστήριξη”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2021 συμμετείχε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. 
  
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να προβληθούν παραδείγματα δομών που εξυπηρετούν ηλικιωμένους από πέντε χώρες του κόσμου, τη Νότια Κορέα, την Ελλάδα, τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και την Αγγλία.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης παρουσίασε εισήγηση, αλλά και βιντεοσκοπημένο υλικό που βασίστηκε στην ανάδειξη της εμπλοκής και συνεισφοράς-συμβολής του Κέντρου στην υποστήριξη των ηλικιωμένων του δήμου Θέρμης. 

Ειδικότερα παρουσιάστηκε η περίπτωση ηλικιωμένου ατόμου, κατοίκου του δήμου Θέρμης, το οποίο κάνει συστηματική χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας για υποθέσεις που αφορούν τόσο την υποβολή αιτήσεων και διεκπεραίωση λοιπών γραφειοκρατικών ενεργειών, όσο και στην παροχή υποστήριξης και παροχής Κοινωνικής Συμβουλευτικής. 

Το υλικό που παρουσιάστηκε ήταν οπτικοακουστικό με αναπαραγωγή βίντεο, το οποίο μεταφράστηκε στη ρώσικη γλώσσα από τους διοργανωτές.