Αξιολογήστε το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Θέρμης μέσα από ένα ερωτηματολόγιο - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Αξιολογήστε το Κέντρο Κοινότητας του δήμου Θέρμης μέσα από ένα ερωτηματολόγιοΗ δυνατότητα να αξιολογήσουν και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας δίνεται σε όσους πολίτες έχουν κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, έστω και για μία φορά, μέσα από τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου.

 Πρόκειται για μία έρευνα η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι η συλλογή πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Θέρμης, ενώ θα ακολουθήσουν άλλα δύο ερωτηματολόγια ένα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και ένα για το Κοινωνικό Φαρμακείο αντίστοιχα.

Παράλληλα, η αξιολόγηση αυτή στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων και υποδείξεων οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των παρεμβάσεων στο μέλλον.

Για να συμμετάσχει κανείς στην αξιολόγηση του Κέντρου Κοινότητας του δήμου Θέρμης, θα πρέπει να έχει κάνει χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών έστω και για μία φορά. 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αρκεί να πατήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο και να αφιερώσετε δεκαπέντε λεπτά από τον χρόνο σας.

https://kwiksurveys.com/s/bTlt56zt

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολόγιου


1. H μέση διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 15 λεπτά


2. Σας παρακαλώ να απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων

3. Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR) προστατεύονται με κάθε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα και οποιαδήποτε ταυτοποίηση που ενδέχεται να προκύψει με τον συμμετέχοντα θα αλλοιώνεται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων.


Για απορίες και υποστήριξη στη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τους αρμόδιους ερευνητές καλώντας στο τηλέφωνο 6987046341, 

Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-17:00.Δεν υπάρχουν σχόλια