Καμπανάκι για τον κίνδυνο επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Καμπανάκι για τον κίνδυνο επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

 
Το καμπανάκι για τον κίνδυνο επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας κρούει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντ. Μακεδονίας και καλεί τους πτηνοτρόφους να τηρούν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας αφού την τρέχουσα περίοδο, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της νόσου στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, χώρες που βρίσκονται στον ίδιο μεταναστευτικό διάδρομο άγριων πτηνών με την Ελλάδα ο κίνδυνος αυτός είναι αυξημένος. 
 
Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας η επιζωοτία του νοσήματος στην Ευρώπη έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις αριθμώντας περισσότερες από 400 εστίες σε εκτροφές.

Αναφορικά με τα άγρια πτηνά, το προσωπικό υπηρεσιών και τα μέλη ιδιωτικών φορέων που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με αυτά, όπως οι δασικοί υπάλληλοι, οι κυνηγοί, οι ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, οι ορνιθολόγοι, τα κέντρα περίθαλψης κ.λπ. παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες όταν εντοπίζουν νεκρά ή ημιθανή πτηνά που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου όπως κύκνους, αγριόχηνες και αγριόπαπιες. 

Μάλιστα για τον εντοπισμό, τη συλλογή και την προσκόμιση τέτοιων πτηνών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, προβλέπεται η χορήγηση ενός κατ’ αποκοπή ποσού της τάξεως των τριάντα ευρώ ανά άγριο πτηνό σύμφωνα με την ετήσια Κυβερνητική Απόφαση περί οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Επισημαίνεται ότι κατά τον χειρισμό άγριων πτηνών (συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια μιας χρήσης, καθαρισμός και αντισηψία χεριών). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες από τις κατά τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για το νόσημα του ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Τα μέτρα βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animalproduction/ptina/astheneiesptinon-menu/418-gripiptinon ή στη διαδρομή www.minagric.gr → Αγρότης – Επιχειρηματίας → Κτηνοτροφία → Πτηνά → Ασθένειες των πτηνών → Γρίπη των πτηνών: ¨Μέτρα βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών (pdf) ¨ . 

Τα συγκεκριμένα μέτρα αναφέρονται και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.: Ανακοίνωση 1.12.2020 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=21208