Το νέο σχήμα των αντιδημάρχων στο δήμο Θέρμης από αύριο 1/1/2021 - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Το νέο σχήμα των αντιδημάρχων στο δήμο Θέρμης από αύριο 1/1/2021


 
Το νέο σχήμα των αντιδημάρχων του δήμου Θέρμης ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπουλος. Περιλαμβάνει συνολικά επτά αντιδημάρχους των οποίων η θητεία ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

Αναλυτικά, το σχήμα των αντιδημάρχων έχει ως εξής:

1. Απόστολος Τσολάκης: Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, ορίζεται αναπληρωτής δημάρχου καθώς και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Στέργιος Γκιζάρης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Στυλιανός Αποστόλου: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Προστασίας. Παράλληλα ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4. Σπυρίδων Γαντάς: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην των υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας).

5. Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα ορίζεται τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6. Βασίλειος Μουστάκας: Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Συντήρησης. Παράλληλα ορίζεται αναπληρωτής του αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Κουγιουμτζίδη ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7. Παναγιώτης Πονερίδης: Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ως άμισθο. Παράλληλα ορίζεται αναπληρωτής του αντιδημάρχου κ. Στυλιανού Αποστόλου ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των προαναφερόμενων Αντιδημάρχων, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος.
Δεν υπάρχουν σχόλια