Υποτροφία της Google Ευρώπης για φοιτητές με αναπηρία - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Υποτροφία της Google Ευρώπης για φοιτητές με αναπηρία
Η υποτροφία απευθύνεται σε φοιτητές με αναπηρίες οι οποίοι σπουδάζουν σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αντικείμενο σπουδών τους σχετίζεται με την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο στόχος της υποτροφίας είναι η κατάργηση των φραγμών που παρεμποδίζουν τους φοιτητές με αναπηρία να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών ηλεκτρονικών υπολογιστών, και η ενθάρρυνση των φοιτητών με αναπηρία να διαπρέψουν στις σπουδές τους και να καταστούν ενεργά πρότυπα και ηγέτες όσον αφορά τη δημιουργία τεχνολογίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι στον τελευταίο χρόνο του πτυχίου τους ή να έχουν εγγραφεί σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό (ή κάτι αντίστοιχο) πρόγραμμα σπουδών τη χρονιά 2020-2021 μόνιμοι κάτοικοι και διεθνείς φοιτητές με αναπηρία οι οποίοι είναι γραμμένοι και φοιτούν σε ένα πανεπιστήμιο στην Ευρώπη.

Διαδικασία υποβολής αίτησης: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να αναρτήσουν τα πιο κάτω:
  • Βιογραφικό
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Συστατική Επιστολή
  • Υποτροφία: 7,000 Ευρώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4 Δεκεμβρίου 2020

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια