Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στο σχολείο μας - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Δημοτικό Σχολείο Ταγαράδων Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στο σχολείο μαςΤα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην πιλοτική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης 
Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή ανοικτών, ζωντανών προγραμμάτων σπουδών και διαδικασιών.

 Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης καλλιεργούνται κύκλοι δεξιοτήτων όπως ο κύκλος των δεξιοτήτων μάθησης (κριτική σκέψη- επικοινωνία- συνεργασία- δημιουργικότητα). 

Επίσης ο κύκλος των δεξιοτήτων ζωής (αυτομέριμνα- κοινωνικές Δεξιότητες- πολιτειότητα- ενσυναίσθηση και ευαισθησία- προσαρμοστικότητα- ανθεκτικότητα- υπευθυνότητα- πρωτοβουλία- οργανωτική ικανότητα- προγραμματισμός- παραγωγικότητα).

Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας Άναψε πράσινο για τον πλανήτη

Κάνε πράξη τη συνεργασία και την προσφορά
Χτίσε νέες ιδέες, δώσε νέες λύσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια