Βασιλικά: Η πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου για τα 5 σημαντικά και ιεραρχικά αναγκαία έργα στην περιοχή - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Βασιλικά: Η πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου για τα 5 σημαντικά και ιεραρχικά αναγκαία έργα στην περιοχή


Την 10 /07 2020 πραγματοποιήθηκε παρουσία κοινωνικών φορέων των Βασιλικών και της Λακκιας Κοινοτικό Συμβούλιο με θέμα Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021.


Παραθέτουμε τη δημοσίευση της Κοινότητας :

Συζητήθηκε ποια έργα πρέπει να ενσωματωθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου που αφορούν τα Βασιλικά και τη Λακκια. 

Με εισήγηση του Πρόεδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία αριθμ απόφασης 14/2020 και προτείνονται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου 5 σημαντικά και ιεραρχικά αναγκαία έργα. 

1ον Κατασκευή Γέφυρας παλιά σφαγεία. 

2ον Κατασκευή κόμβου Γυμνάσιο Λύκειο Βασιλικών και Κλειστού Γυμναστηρίου. 

3ον Κατασκευή Κόμβου στα παλιά Κοιμητηρια.
4ον Ανάπλαση Πλατείας Χανια. και 

5ον Κατασκευή Δημοτικού Χώρου Αναψυχής και Πολιτισμού στην Λακκια. 
Εξυπακούεται πως τα έργα που έχουν προταθεί σε προηγούμενα Τεχνικά Προγράμματα εξακολουθούν να ισχύουν. 

Να πούμε πως τα έργα και οι δράσεις που πρέπει να εκτελεστούν είναι περισσότερα απλά με στρατηγικό σχεδιασμό και τακτική ιεραρχούμε, διακρίνουμε και προβάλλουμε τα μείζονος σημασίας έργα που έχει ανάγκη η Κοινότητα Βασιλικών. 

Με συνέπεια και συνευθύνη και αφού διαβουλευτήκαμε με την τοπική κοινωνία το προηγούμενο διάστημα και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και υγειονομική κρίση που διανύουμε ζητάμε και διεκδικούμε με δίκαιο αίτημα τα 5 παραπάνω έργα πάντα με γνώμονα το συμφέρον των πολλών και ειδικά την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια