Τελευταία Νέα:

Κινητά τηλέφωνα: Αίτημα για ίδιο φορτιστή για όλες τις συσκευές


Οι ευρωβουλευτές ζητούν να χρησιμοποιείται ένας κοινός φορτιστής για όλα τα κινητά τηλέφωνα. 
 
 Ειδικότερα, για να μειωθούν τα ηλεκτρονικά απόβλητα και να διευκολυνθούν οι καταναλωτές, το ΕΚ ζητά την θέσπιση δεσμευτικών μέτρων σε αυτή την κατεύθυνση.

Στην Οδηγία για το ραδιοεξοπλισμό του 2014, οι νομοθέτες της ΕΕ ζήτησαν τη δημιουργία ενός κοινού φορτιστή για όλα τα τηλέφωνα και εξουσιοδότησαν την Επιτροπή να αναλάβει δράση σχετικά με αυτό το θέμα .

Η πολιτική «ενθάρρυνσης» της Επιτροπής προς τη βιομηχανία πάνω στο θέμα αυτό έχει δεν έχει καταφέρει να πετύχει τους στόχους της νομοθεσίας. Οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων εταιρειών δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο κοινός φορτιστής θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα κινητά τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, τα ηλεκτρονικά βιβλία και άλλες φορητές συσκευές, αναμένεται να επιμείνουν οι ευρωβουλευτές.

Η σχετική συζήτηση στο ΕΚ θα πραγματοποιηθεί αυτή τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί με ψήφισμα σε προσεχή σύνοδο της ολομέλειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια