Τελευταία Νέα:

Ερχεται στη Θέρμη το ηλεκτρονικό σύστημα βραχυχρόνιας Ελεγχόμενης Στάθμευσης - Δείτε σε ποιες οδούς
Με μελέτη προϋπολογισμού 73.990,80 €  ο Δήμος Θέρμης, πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών βραχυχρόνιας στάθμευσης στη Δημοτική Ενότητα Θέρμης. 


Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου 

Ή εγκεκριμένη μελέτη ρυθμίσεων κυκλοφορίας, στάθμευσης και εφαρμογής μέτρων οδικής ασφάλειας προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών στάθμευσης με την εφαρμογή του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης παρά το κράσπεδο δίνοντας προτεραιότητα στη βραχυχρόνια στάθμευση. 

Που θα εφαρμοστεί
Το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης θα εφαρμοστεί στις οδούς Απ. & Γρ. Ταβάκη, Β.Ταβάκη, Ελ.Βενιζέλου, Ήρ. Πολυτεχνείου και στην Πλατεία Παραμάνα, με προοπτική μελλοντικής επέκτασης του και σε άλλες οδούς του οικισμού, αφού αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του. 

Ήμέρες και ώρες ισχύος 
Δευτέρα εώς Παρασκευή, 8:30 – 20:30 
Σάββατο & Κυριακές που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, 8:30 – 15:00 
Κυριακή, ελεύθερη στάθμευση 
Επίσημες αργίες , ελεύθερη στάθμευση. 

Εξαίρεση αποτελούν 
(α) η 26/10 (εορτή Αγ. Δημητρίου) και 
(β) η 6/12 (εορτή Αγ. Νικόλαου) ημέρες κατά τις οποίες τα εμπορικά καταστήματα στην Θέρμη λειτουργούν 

Αποτέλεσμα εικόνας για ελεγχόμενης στάθμευσης

Ελεγχος & Χρεώσεις 
Πρώτη μισή ώρα : ελεύθερη (δωρεάν) στάθμευση 
Επόμενη μισή ώρα : 1,00 € 
Μέγιστη επιτρεπόμενη παραμονή στην θέση : 1 ώρα και έπειτα ξανά μετά το πέρας 3 ωρών 

Ακόμη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίστηκαν τέσσερις θέσεις φορτοεκφόρτωσης, όπου η τροφοδοσία των καταστημάτων θα γίνεται καθημερινές και Σάββατο τις ώρες 6.00 – 9.00 και τις υπόλοιπες ώρες θα λειτουργούν ως θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Σκοπός
Σκοπός του συστήματος είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη εναλλαγή των σταθμευμένων αυτοκινήτων και επομένως η εξυπηρέτηση περισσότερων πολιτών. 

Περιορισμοί
Μετά την παρέλευση του μέγιστου προκαθορισμένου χρόνου παραμονής (μία ώρα), ο οδηγός δεν θα μπορεί να αγοράσει επιπλέον χρόνο παραμονής από κανένα μηχάνημα για τις επόμενες τρεις (3) ώρες (σε όλες τις οδούς που εφαρμόζεται η ελεγχόμενη στάθμευση). Βασική προϋπόθεση επιτυχίας, κάθε συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, είναι η συστηματική παρακολούθηση της τήρησης του μέτρου. 

Εφαρμογή
Ή ένταση εφαρμογής της επιτήρησης / ή και αστυνόμευσης, από τις αντίστοιχες ομάδες, θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό γιατί, θα παγιωθεί στη συνείδηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, η χρήση του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Μετά την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, η εξυπηρέτηση των κατοίκων θα γίνεται δωρεάν, είτε σε θέσεις στάθμευσης στις οποίες δεν ισχύει ο έλεγχος καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, είτε στις θέσεις στις οποίες ισχύει ο έλεγχος, αλλά τις ώρες μη ισχύος του ελέγχου, δηλαδή από 20:30 μέχρι 08:30. 

Τεχνικά
Το ηλεκτρονικό σύστημα βραχυχρόνιας ελεγχόμενης στάθμευσης θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

α) Δίκτυο Έξι (6) ηλεκτρονικών συσκευών έκδοσης εισιτηρίων, εγκατεστημένο στις οδούς εφαρμογής της βραχυχρόνιας στάθμευσης, το οποίο θα χρησιμοποιεί ο οδηγός για την νόμιμη στάθμευση του οχήματος του στις προβλεπόμενες θέσεις. 

Οι συσκευές θα επικοινωνούν online με κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM), έτσι ώστε οι οδηγοί να μην έχουν τη δυνατότητα στάθμευσης πέραν του ως άνω προκαθορισμένου μέγιστου χρόνου. 

β) Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, ήτοι μονάδα Ή/Υ με το κατάλληλο λογισμικό (software), το οποίο αφενός θα συγκεντρώσει στοιχεία από όλο το δίκτυο των συσκευών των οδών (στατιστικά, οικονομικά, κλπ) και αφετέρου θα παρέχει πληροφορίες ή μηνύματα που θα έχουν σχέση με πιθανές βλάβες, ως επίσης και οποιαδήποτε πληροφορία που θα εξασφαλίζει την ομαλή και συνεχή λειτουργία του συστήματος.

Λειτουργία
Κάθε μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων θα λειτουργεί αυτόνομα με ηλιακό συλλέκτη και συσσωρευτή και θα αποτελεί ένα ενιαίο σώμα. 
Στο κάτω μέρος του μηχανήματος , το οποίο θα πακτωθεί στο πεζοδρόμιο, θα βρίσκεται ο συσσωρευτής , ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μέρη του μηχανήματος και θα υπάρχει ειδική θύρα πρόσβασης με κλειδαριά, έτσι ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση ή όποια άλλη εργασία στον συσσωρευτή, χωρίς να υπάρχει πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο και τα άλλα μέρη του μηχανήματος. 
Το κάθε μηχάνημα θα καλύπτει περί τις είκοσι (20) θέσεις στάθμευσης και θα είναι κατάλληλο για χρήση από ΑμΕΑ.


THERMISnews.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια