Τελευταία Νέα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη στο όνομα της... Google

Μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το λογότυπο της Google λαμβάνουν τις τελευταίες ώρες χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου. Το μήνυμα έχει την ένδειξη ΕΠΕΙΓΟΝ και ξαφνικά ενημερώνεται ο παραλήπτης του ότι έχει κερδίσει σχεδόν 1,5 εκατομμύρια δολλάρια.

Δείτε τη μορφή και το κείμενο του email :
Δεν υπάρχουν σχόλια