Εγκατάσταση μετρητών θορύβου και ποιότητας αέρα στο Ν.Ρύσιο από την Fraport Greece - Φωτογραφίες - THERMISnews.gr

Τελευταία Νέα:

Εγκατάσταση μετρητών θορύβου και ποιότητας αέρα στο Ν.Ρύσιο από την Fraport Greece - Φωτογραφίες


Στα πλαίσια της συμμόρφωσης της Fraport Greece (FG) για τις Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, η εταιρία προχώρησε  στην εγκατάσταση κατάλληλων μηχανημάτων για τον έλεγχο θορύβου και ποιότητας αέρα στη περιοχή του Ν.Ρυσίου.

Οι περιβαλλοντικές πτυχές που εξετάζονται από τη Fraport είναι: η αειφόρος ανάπτυξη, η διαχείριση του εδάφους, η ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, η βιοποικιλότητα, η πολιτιστική κληρονομιά, η ποιότητα του αέρα, ο θόρυβος και η διαχείριση των αποβλήτων.

Στο Νέο Ρύσιο τοποθετήθηκαν μετρητές στο Πολιτιστικό και στο Αθλητικό κέντρο προκειμένου να ελέγχονται από την Fraport Greece τα επίπεδα θορύβου και η ποιότητα του αέρα στην περιοχή του αεροδρομίου Μακεδονία.

Φωτογραφίες από το @forum.neourisiou στο FB


Δείτε σχετική αναφορά με μετρήσεις από την εταιρεία εδώ: https://bit.ly/2ZVBHbQ

Οι περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της Fraport αναφέρονται εδώ: https://www.fraport-greece.com/uploads/page_art/0/162/3rd_FraportGreece_Environmental_Report_A_GR.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια