Τελευταία Νέα:

Η κίνηση στους δρόμους από τη Google

Η κίνηση στους δρόμους της χώρας σε χρωματική παράσταση από τη Google. Οπου κόκκινο χρώμα τα δύσκολα σημεία με καθυστέρηση


Δεν υπάρχουν σχόλια